Logo SVK Woondienst JOGI

Sociaal Verhuurkantoor Woondienst JOGI

Woondienst JOGI is een erkend sociaal verhuurkantoor (SVK). Woondienst JOGI huurt woningen op de private huurmarkt en verhuurt deze woningen door aan mensen die het moeilijk hebben om op de reguliere huisvestingsmarkt hun weg te vinden. Het SVK is actief in Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Ichtegem en Torhout.

Woondienst JOGI neemt ten opzichte van de eigenaar alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. Ten opzichte van de huurder kan het SVK woningen aanbieden aan een redelijke huurprijs. Je kan een woning huren via SVK Woondienst JOGI als je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden en gunstig gerangschikt staat op de wachtlijst.  

Tevens biedt Woondienst JOGI huurbegeleiding aan, zodat de huurders praktisch en administratief ondersteund kunnen worden in alles wat wonen aangaat.