Logo SVK Woondienst JOGI

SVK puntensysteem

Woondienst JOGI is een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK werkt met een puntensysteem. De huidige woonnood en het actueel besteedbaar inkomen zijn criteria waarvoor je punten kan krijgen. Daarnaast krijg je extra punten als je kinderen ten laste hebt of als je al lang op onze wachtlijst staat.

De puntenscore bepaalt je plaats op de wachtlijst. Hoe hoger je puntenscore (hoe hoger de woonnood), hoe meer kans dat er een woning/appartement kan aangeboden worden.

Hou er rekening mee dat het even kan duren vooraleer je in aanmerking komt om een woning/appartement te huren. Ook bij Woondienst JOGI hebben we een lange wachtlijst.


Hier kan je meer informatie vinden over het SVK puntensysteem.

Voor een overzicht van de exacte puntenverdeling kan je de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) of het Intern Huurreglement van Woondienst JOGI raadplegen.