Logo SVK Woondienst JOGI

Toewijsprocedure Woondienst JOGI


Standaard past Woondienst JOGI volgende toewijsprocedure toe:

Wanneer er een woning van het SVK vrijkomt, dan maken wij een lijst met mogelijke kandidaten. Dit gebeurt op basis van de woonwensen, de rationele bezetting van de woning, de absolute prioriteiten en de gewogen prioriteiten.

De eerste x-kandidaten op de lijst worden per brief uitgenodigd om hun dossier te actualiseren.

Het SVK vraagt die kandidaten om persoonlijk contact op te nemen en documenten te bezorgen voor een vastgelegde datum.

De kandidaat die na actualisatie het hoogst op de toewijzingslijst genoteerd staat, wordt uitgenodigd om de woning te bezichtigen.

Als die eerste kandidaat niet geïnteresseerd is, nodigt het SVK de volgende kandidaat op de lijst uit, en dat tot een kandidaat de woning aanvaardt.

 

Het is belangrijk om op iedere aanbodbrief te reageren, dit om schrapping op de wachtlijst te voorkomen.

Als je op basis van de uitnodiging laat horen niet geïnteresseerd te zijn, en die woning voldoet aan je vraag, moeten we dat interpreteren als een weigering, tenminste indien je puntenaantal en de aanvaarding van het aanbod aanleiding zou hebben gegeven tot toewijzing van de woning.