Logo SVK Woondienst JOGI

Voordelen


Uw voordelen als eigenaar


 • Verhuurgarantie: contract van minimaal 9 jaar
 • Huurgarantie: gegarandeerde huurinkomsten, ook bij leegstand of wanbetaling
 • Opvolgingsgarantie: wij treden op als goede huisvader door regelmatig de woningen te bezoeken en huurders te begeleiden
 • Interessante premies bij eventuele renovatie
 • Belastingvoordeel bij aankoop van een bestaande woning : verminderde BTW bij nieuwbouw (12%) of 
  verlaagde registratierechten voor bestaande woningen (7%)
 • Belastingvoordeel bij sloop en heropbouw: 6% BTW in plaats van 21% wanneer je (natuurlijke persoon of rechtspersoon)
  de woning voor minimaal 15 jaar verhuurt aan het SVK
 • Vermindering van 25% op de jaarlijkse onroerende voorheffing
 • Er wordt een uitgebreide plaatsbeschrijving door ons opgemaakt

Tenslotte nemen wij ook de administratieve, financiële en juridische opvolging op ons, je hoeft geen contact te onderhouden met de daadwerkelijke huurders.


Meer informatie over de voordelen van verhuren via een sociaal verhuurkantoor kan je hier vinden.