Logo SVK Woondienst JOGI

Frequently Asked Questions


Wat is het verschil tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een sociaal verhuurkantoor?
Een sociale huisvestingsmaatschappij verhuurt woningen uit zijn eigen patrimonium terwijl een sociaal verhuurkantoor woningen doorverhuurt van op de private huurmarkt. 


Er is ook een verschil in het gebruik van de wachtlijst. Een sociale huisvestingsmaatschappij werkt met een chronologische wachtlijst en een sociaal verhuurkantoor werkt met een puntensysteem


Bij een sociale huisvestingsmaatschappij wordt de huurprijs berekend op basis van je inkomen.
In het sociaal verhuurkantoor betaalt de huurder dezelfde huurprijs aan het sociaal verhuurkantoor, als het SVK aan de eigenaar betaalt. De huurprijs kan wel verminderen door middel van een huursubsidie die vanuit het SVK wordt aangevraagd. De aanvraag voor de huursubsidie wordt individueel bekeken, want niet iedereen komt in aanmerking…


Kan ik mijn contract vroegtijdig opzeggen?

Nee, de contracten lopen minimaal 9 jaar waarbij opzegmogelijkheden uitgesloten zijn. Woondienst JOGI wilt zijn huurders een stabiele en
kwalitatieve woonst aanbieden wat onmogelijk is bij verhuringen op korte termijn. 


Kan ik mijn pand verkopen tijdens de verhuurperiode?  

Ja, dit is mogelijk. Het is echter zo dat de nieuwe eigenaar de bestaande huurovereenkomst (met alle rechten en plichten) dient te respecteren. Daarenboven zijn een gegarandeerde huuropbrengst en een vlotte opvolging sterke troeven om de verkoopbaarheid van uw eigendom te doen stijgen.


Vind je het antwoord op je vraag hier niet? Neem vrijblijvend contact met ons op en dan helpen we je graag verder.