Logo SVK Woondienst JOGI

Toewijscommissie

De Toewijscommissie is de commissie die bij het vrijkomen van een woning/appartement op basis van het toewijsreglement de woning definitief toewijst aan een kandidaat-huurder die op de wachtlijst staat.

kandidaat-huurders worden op basis van hun woonwensen en de rationele bezetting van het vrijgekomen pand uitgenodigd om hun dossier te actualiseren. De kandidaat-huurders die het meest gunstig op de toewijzingslijst staan, krijgen het aanbod om het pand te bezichtigen. Het pand wordt toegewezen aan de kandidaat-huurder die het pand aanvaardt én na actualisatie van zijn dossier bovenaan de toewijzingslijst staat.

In de Toewijscommissie zetelen maatschappelijk werkers die tewerkgesteld zijn binnen de OCMW’s van de gemeenten uit het werkingsgebied

Naam

Voornaam

Deelnemer

Bonny

Benedikte

OCMW Jabbeke

Claerhoudt

Lynn

Lokaal bestuur Torhout

Coupé

Anneleen

Directeur Woondienst JOGI

Demuynck

Hans

OCMW Gistel

Jacobs

Sabine

OCMW Oudenburg

Meersseman

Mieke

Inschrijving en toewijzing Woondienst JOGI

Vancompernolle

Xavier

OCMW Ichtegem